Miten Suomi nousee henkisestä lamasta vuonna 2016?

 

Turha sitä on kieltää. Suomessa vallitsee henkinen lama. Meiltä puuttuu usko tulevaisuuteen, omaan osaamiseen sekä rohkeus tarttua tarjolla oleviin mahdollisuuksiin. Henkinen lama näkyy yrityksissä tappiomielialana, luovuttamisena ja investointihaluttomuutena. Samaan aikaan kun toimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, olemme lamaantuneita ja seuraamme sivusta kun arvoketjut menevät uusiksi. Henkinen lama ei ole seurausta taloudellisesta lamasta. Pikemminkin henkinen lamaannus ja taantuminen johtavat vääjäämättä pitkittyneeseen taloudelliseen ahdinkoon. 

Vastaavasti, meidän ei tarvitse odottaa talouden elpymistä, jotta voisimme ryhtyä hommiin. Koska lama vallitsee ennen kaikkea omien korviemme välissä, me voimme itse tehdä sille eniten. Henkinen ilmapiiri syntyy siitä, mitä me ajattelemme ja siitä miten me kommunikoimme keskenämme. Nyt vuoden vaihtuessa on hyvä aika ryhtyä ajattelemaan ja toimimaan toisin. 

Karistamme henkisen laman kun:

1. Uskomme itseemme. Luotamme siihen, että pystymme luomaan maailman houkuttelevimpia tuotteita ja palveluita. Me olemme korkeasti koulutettuja, kekseliäitä selviytyjiä. Meidän pitää muistaa käyttäytyä sen mukaisesti. 

2. Näemme muutoksessa mahdollisuuden. Emme pelkää uutta tai tarraudu olemassa oleviin rakenteisiin ja toimintatapoihin. 

3. Emme tyydy sopeutumaan, vaan etsimme ratkaisua, jolla saamme yrityksemme ja koko Suomen kukoistamaan. 

4. Kiihdytämme muutosvauhtia. Sen sijaan, että jarruttaisimme muutosta ja pelkäisimme tulevaa, tartumme rohkeasti toimeen. Muutos on joka tapauksessa edessä. Mitä nopeammin liikumme, sitä vähemmän muutos pelottaa. 

5. Emme yritä suunnitella maailmaa valmiiksi vaan ryhdymme töihin. Opimme, kehitämme ja parannamme. Täydellistä tuotetta tai palvelua ei voi suunnitella. Se syntyy kuuntelemalla käyttäjäkokemuksia sekä oppimalla yrityksen ja erehdyksen kautta. 

6. Lopetamme jahkailun ja murehtimisen. Pienetkin onnistumiset virkistävät ja kasvattavat itseluottamusta.  Isot läpimurrot syntyvät usein pienistä puroista. 

7. Asetamme asiakkaan ja hänen tarpeensa kaiken tekemisen keskiöön. Muutamme organisaatiorakenteita, tekemistämme ja asenteitamme asiakkaita varten. 

8. Palkkaamme lisää osaavaa henkilökuntaa ja nostamme johtoryhmiin ihmisiä, joilla on erinomainen kaupallinen tausta. Varmistamme, että he tuovat asiakkaan äänen organisaatioon. Autamme työntekijöitämme onnistumaan ja palkitsemme heitä kannattavan kasvun aikaansaamisesta.

9. Otamme brändit vakavasti. Emme jätä yhtiön tärkeintä omaisuutta – asiakkaan mielikuvaa meistä – markkinointiosaston asiaksi. Ellemme vielä ymmärrä brändin syvintä olemusta yrityksen arvon kasvattajana, sitoudumme opettelemaan asiaa.

10. Otamme digitalisaation vakavasti. Lähdemme kokeilemaan ja testaamaan. Uskomme, että digitalisaatio on mahdollisuus ja positiivinen pakko.

Kirjamme lähtee tänään kustantajalle, joten nyt siirrymme odottelemaan kirjaa painosta. Liity mukaan odottamaan ja tilaa oma kappaleesi tästä.