Mistä on kyse?

Maailma digitalisoituu ja kansainvälinen kilpailu kiristyy. Bulkista brändiksi -kirja on tarkoitettu yrityksen päättäjille, jotka painivat tässä murrostilanteessa kasvun ja kannattavuuden kanssa.  Suomalaisyritykset voivat nousta henkisestä lamasta uuteen kukoistukseen tuottamalla aidosti asiakastarpeisiin perustavia palveluja ja tuotteita. Kirja auttaa tunnistamaan asiakastarpeita, tarjoaa ajatuksia toiminnan muokkaamiseen asiakaslähtöiseen suuntaan ja tuo työkaluja, joiden avulla uudet tuotteet luodaan ja lanseerataan onnistuneesti.

Kirja yhdistää kaupallistamisen markkinoinnin viitekehykseen ja antaa vastauksia siihen, kuinka vahva brändi rakennetaan. Vahvan brändin avulla saavutetaan monia etuja: omistajien sijoituksen arvo nousee, yritys pystyy palkkaamaan parhaat työntekijät ja asiakkaat janoavat yrityksen tuotteita ja palveluita.

Kirjassa on paljon konkreettisia esimerkkejä ja useita toimialakohtaisia analyysejä. Teos valottaa useiden suomalaisten menestystarinoiden taustaa – sekä perinteisten teollisuusyrityksten että uusien palveluyritysten. Kirja sisältää myös käytännöllisiä ohjeita yrityksen hallituksille ja johtoryhmille, päivittäin kaupallistamisen parissa työskenteleville sekä alaa opiskeleville.

Kirja ilmestyy helmikuussa 2016 ja sen julkaisee Docendo.